video

video

"Selamat Kembali ke Sekolah"

Normal Baharu
Amalkan 3S

"SELAMAT MAJU JAYA"

Makluman :No pejabat SMKGS

03-61896329
video Web rasmi MOE Web rasmi JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR video Web rasmi eHRMIS Web rasmi SAPS Web rasmi PANGKALAN DATA MURID Web rasmi eOPERASI Web rasmi eSPLG

STPM terbaik Gombak...

image
Keputusan peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 2019 telah diumumkan pada 25 Februari 2020 pada jam 12 tengah hari.SMK Gombak Setia masih mengekalkan PNGK tertinggi di daerah Gombak walaupun berlaku sedikit penurunan 0.08 berbanding tahun sebelumnya.Bagi keputusan STPM tahun 2019, 2 orang pelajar berjaya memperoleh keputusan cemerlang dengan Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) 4.00 sementara 64 orang pelajar telah memperoleh PNGK antara 3.00 hingga 3.92.Sekalung ...
Berita penuh
back pause forward
Powered By CONNECT.TEAM| All Right Reserved Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia (SMKGS)